ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

email : dashkav@otenet.gr

 

 Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εφαρμογών ασκείται από το Δασαρχείο Καβάλας το οποίο στελεχώνεται με τα παρακάτω πέντε (5) τμήματα :

1.Tμήμα εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων

το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση & συντήρηση όλων των δασικών εργασιών και την εφαρμογή των εγκεκριμένων δασικών προγραμμάτων και μελετών. Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν έργα και εργασίες προστασίας & ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης όπως, διάνοιξη & βελτίωση του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, κατασκευή δεξαμενών νερού για αντιπυρική προστασία, κατασκευή περιφράξεων για την βελτίωση της προστασίας των περιοχών παρέμβασης από παράνομες δραστηριότητες, αναδασώσεις και παραγωγή φυτευτικού υλικού στο Δασικό φυτώριο Χρυσούπολης, έργα αξιοποίησης των ορεινών βοσκοτόπων και έργα δασικής αναψυχής, περιβαλλοντικής αξιοποίησης και ανάπλασης των ορεινών όγκων και των αισθητικών δασών.

2.Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών

με αντικείμενο την διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών, καθώς και τη δασοπολιτική επιτήρηση των ιδιωτικών δασών. Κύριος σκοπός της διαχείρισης αυτής των δασών είναι η άριστη χρήση του φυσικού αυτού πόρου, με στόχο την παραγωγή δασικών προϊόντων και υπηρεσιών στους κατοίκους του Νομού αλλά και στους πολίτες όμορων νομών, ενώ δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται και ο ρυθμιστικός ρόλος του δάσους στο περιβάλλον.

3.Τμήμα Προστασίας Δασών και Γραφείο Δημ. Κατηγόρου

που ασχολείται με την προστασία των δασών & δασικών εκτάσεων, της χλωρίδας και πανίδας του δασικού περιβάλλοντος, τον χειρισμό θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας και δασολογίου, και τον έλεγχο λειτουργίας των λατομείων. 

4.Γραφείο ανάπτυξης Θήρας - Ιχθυοπονίας και Δασικής αναψυχής

που είναι υπεύθυνο για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της θήρας, της αλιείας των ορεινών υδάτων και του ορεινού τουρισμού. Για την προστασία και διαχείριση του θηραματικού πλούτου έχουν ιδρυθεί πέντε (5) μόνιμα καταφύγια θηραμάτων σε δασικές περιοχές Παγγαίου, Καβάλας, Ελαφοχωρίου, Στενών Νέστου και στον υγροβιότοπο του Νέστου, συνολικής έκτασης 198.000 στρεμμάτων.

Επίσης λειτουργεί στην Χρυσούπολη εκτροφείο Θηραμάτων, το οποίο παράγει περί τις 3.500 πουλιά, κυρίως κολχικό φασιανό, και σε μικρότερο ποσοστό πέρδικα και ορτύκι.

5.Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό

που έχει ως αντικείμενο την γραμματειακή εξυπηρέτηση και την διαχείριση οικονομικών θεμάτων.

  Η διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας είναι:

Δασαρχείο Καβάλας

Τέρμα Αργυροκάστρου (έναντι ΕΚΑΒ)

65 404 Άγιος Σίλας

ΚΑΒΑΛΑ Τηλέφωνα: 247-042, 461-829, 461-830 και στο 191.

Για τον καλύτερο έλεγχο των περιοχών ευθύνης μας και την αποτελεσματικότερη προστασία, φύλαξη και διαχείριση των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας, έχουν συσταθεί και στελεχωθεί με δασικό προσωπικό και οι παρακάτω δασικές μονάδες:

 α)Τρία (3) Δασονομεία με έδρες :

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

051-247042

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

0592-22250

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

0591-22089

 

β)Οκτώ (8) Δασοφυλάκια με έδρες :

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΕΚΑΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΦΩΛΙΑΣ

 

 

 

ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ανατολικά της Χρυσούπολης και σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από αυτή, λειτουργεί σε δημόσια έκταση 190 στρεμμάτων, το κρατικό φυτώριο Χρυσούπολης. Κύριος σκοπός του είναι η παραγωγή φυτευτικού υλικού, απαραίτητου πρώτιστα για τις ανάγκες αναδάσωσης και ανόρθωσης των οικοσυστημάτων του Δασαρχείου Καβάλας, σε αναδασωτέες εκτάσεις του και κατά δεύτερο λόγο για αντίστοιχες εκτάσεις των όμορων νομών. Σήμερα η μέση ετήσια παραγωγή του ανέρχεται σε 250.000 φυτάρια. Από αυτά τα 80.000 φυτάρια είναι κωνοφόρα, τα 150.000 πλατύφυλλα ενώ τα 20.000 αφορούν καλλωπιστικούς θάμνους. Μέρος του φυτευτικού υλικού διατίθεται στο κοινό, για αναπλάσεις και δεντροφυτεύσεις ιδιωτικών εκτάσεων.

 

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Το εκτροφείο της Χρυσούπολης λειτουργεί σε μία έκταση 30 στρεμμάτων, δίπλα στο φυτώριο. Η ετήσια παραγωγή του ανέρχεται σε 3.500 πουλιά, κυρίως κολχικού φασιανού και σε μικρότερο ποσοστό, ατόμων πέρδικας και ορτυκιών. Η παραγωγή του θηραματικού πληθυσμού γίνεται για τον εμπλουτισμό της πανίδας των οικοσυστημάτων της Μακεδονίας και Θράκης με τα παραπάνω είδη.